ons aanbod

Onze aanpak is gevarieerd, uitdagend en creatief en wordt altijd op maat vormgegeven. Ieder aanbod is afgestemd op context, deelnemers en doelstelling.

Kenmerkend voor onze werkwijze is een zorgvuldige voorbereiding en intake. Bij uitvoering van onze training en begeleiding zijn wij altijd instaat om dát te doen wat nodig is op dát moment. Door onze ervaring zijn wij in staat om in te spelen op de dynamiek tijdens de training, workshop, meerdaagse of traject.

Met een diversiteit aan trainers en coaches heeft de BA een breed palet aan kennis en ervaring in leren en veranderen. Samengevat: De Belevingsacademie excellent in (team)ontwikkeling met blijvende impact.

Onze insteek
Uit onderzoek blijkt dat ervaring, voor- & nadoen dé sleutels zijn voor groei en ontwikkeling. Bij ons geen plaatjes en praatjes, maar leren door doen! Leerpiramide van Bales. [gebruiken] 

Echte verandering begint bij het bewust worden van patronen en het herkennen van  drijfveren en behoeften. Onze behoefte vormen mede basis voor ons gedrag. Het aanleren van nieuw gedrag start met inzicht in wat je beweegt.

Herrie in de tent?!

Er is of dreigt onrust in uw team, waardoor het werk niet goed wordt gedaan. De Belevingsacademie legt onderliggende patronen bloot en werkt aan échte oplossingen. Scherp, confronterend en met de handen uit de mouwen.

Van kern van de zaak naar punt in de verte!

U staat voor de vraag welke koers u uitzet met uw team en organisatie. De Belevingsacademie is in staat om scherpe vragen te stellen, een gezamenlijke doelen te stellen en richting te kiezen. Wij maken dit met iedereen zichtbaar, merkbaar en hoorbaar.

Iedereen bijzonder?!

Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Hoe krijgt u iedereen mee? De Belevingsacademie gaat met u op zoek naar de verbinding tussen bijzondere mensen het unieke van uw organisatie. Wij verbinden persoonlijke ontwikkeling aan de ontwikkeling van uw organisatie. 

kom eens langs